ASUKASVALINNAN PERUSTEET

  • Asukasvalinnassa etusijalla ovat ulkopaikkakuntalaiset, kiireellisessä asunnontarpeessa olevat sekä asunnottomat opiskelijat/henkilöt
  • Mahdollisuudet asunnon saamiseen ovat paremmat, mitä laajemmalta alueelta henkilö on valmis ottamaan asunnon ja mitä vähemmän on erityistoiveita
  • Asuntojen kysyntä on kovimmillaan lukukauden alkaessa (elo-, syys- ja tammikuu), joten näitä ajankohtia kannattaa välttää mahdollisuuksien mukaan. Muina aikoina asunnon saaminen on helpompaa
  • Ota huomioon myös, että kaikille hakijoille ei aina riitä asuntoja, varsinkaan lukukausien alussa suuren kysynnän vuoksi