MIKKELIN OPISKELIJA-ASUNNOT

MOAS, Mikkelin opiskelija-asunnot Oy, on Mikkelin kaupunkikonserniin kuuluva, Mikkelin kaupungin 100 % omistama osakeyhtiö, joka on merkitty kaupparekisteriin 10.1.1975. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita sekä rakennuttaa asuntoja. Omistamiaan ja hallintaansa saamiaan asuntoja yhtiö vuokraa peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa opiskeleville oppilaille ja muille nuorille asunnoiksi.

Asuinrakennuksiin mahdollisesti liittyvät muut tilat yhtiö vuokraa ensisijaisesti sosiaalisiin tarkoituksiin. Lisäksi yhtiö voi vuokrata asuntoja myös muille tilapäistarkoitukseen mm. kansainvälistä opiskelija-, tutkija- ja nuorisovaihtoa edistävään toimintaan sekä kesähotellitoimintaan. Yhtiö voi harjoittaa isännöinti- ja kiinteistönhoitotoimintaa.

Yhtiöllä on normaalin osakeyhtiön mukainen organisaatio eli yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäväksi, hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu vuodeksi kerrallaan valitut kuusi varsinaista ja kaksi varajäsentä. Varsinaisista hallituksen jäsenistä kaksi on aina ns. opiskelijajäseniä. Yhtiön käytännön asioita hoitaa ja niistä vastaa hallituksen valitsema toimitusjohtaja. Yhtiöllä on päätoimista henkilökuntaa kymmenen.

Huoneistojakauma ja asuntopaikat:

1h+kk/tupak: 424 asuntoa, asuntopaikkoja 424
2h+k/kk/tupak: 305 asuntoa, asuntopaikkoja 610
3h+k/tupak: 33 asuntoa, asuntopaikkoja 99
Yhteensä: 762 asuntoa, 1133 asuntopaikkoja

Yhteinen asuntopinta-ala 30780,5 m2, eli yhtä asuntopaikkaa kohden on keskimäärin noin 27,00 m2. Em. lukuihin sisältyvät myös MOASin omistuksessa olevat 78 nuorten asuntoa (1h+tupak, 2h+k/kk, 3h+k -asuntoja taloissa MOAS 16, MOAS 18, MOAS 20 ja MOAS 24).

Asuntojen käyttöaste oli v. 2018 keskimäärin 92,75 %. Yhtiön liikevaihto v. 2018 oli 4,17 M€ ja bruttoinvestoinnit 1,208 M€ sekä taseen loppusumma 23,81 M€.
MOASin keskimääräinen neliövuokra on tällä hetkellä 11,21 €/m2/kk. Neliövuokra on luonnollisesti edullisimmillaan nk. reuna-alueiden soluasunnoissa ja korkeimmillaan keskustan uusissa yksiöissä ja kaksioissa. Asukkaita MOASin taloissa on keskimäärin n. 910.
Asuntohakemuksia tuli v. 2018 aikana 1274 kpl ja asunnon sai 939 hakijaa eli n. 74 % hakijoista.
Ulkomaalaisia opiskelijoita MOASilla asui v. 2018 aikana yhteensä noin 545 asukasta 53 eri maasta.