Yleisiä ohjeita

Asukas on velvollinen pitämään huoneistonsa/huoneensa siistinä ja asettamaan sen vuokranantajan käytettäväksi tarkastuksia ja korjauksia varten. Yhteistiloista vastaavat huoneiston asukkaat yhdessä. Vuokranantajalla on oikeus siivouttaa asunto asukkaiden laskuun, mikäli nämä ovat laiminlyöneet puhtaanapidon.

Avaimia on säilytettävä huolellisesti. Avainten väärinkäytöstä aiheutuvista vahingoista ja korjaustöistä on vastuussa väärinkäytökseen syyllistynyt vuokralainen.

Mattoja ja vaatteita saa pölyttää ja tuulettaa vain tähän tarkoitukseen varatuilla paikoilla klo 8.00 - 20.00.

Asukkaiden yörauhaa häiritsevä toiminta asunnoissa on kielletty klo 23.00 - 7.00 välisenä aikana. Naapureiden suostumuksella voi järjestää tilaisuuksia, jotka jatkuvat myöhempään kuin klo 23.00:een.

Pyykin pesua varten on taloissa yhteiset pesulat ja kuivaustilat. Käytettäessä omaa pesukonetta, on huolehdittava, että se on asianmukaisesti asennettu, varustettu imusuojalla ja sulkuventtiilillä ja on turvallinen käyttää.

Kaikista havaitsemistaan vioista asunnoissa tai talossa on asukkaiden ilmoitettava ensisijaisesti kiinteistönhoitajalle, MOASin toimistoon tai hätätapauksissa päivystäjälle. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti saattaa johtaa asukkaan korvausvelvollisuuteen.

Ulkoilualueiden siisteys vaatii:

 • ettei nurmikoita ja istutuksia tallata tai vahingoiteta
 • ettei piha-alueella säilytetä ylimääräisiä tavaroita
 • että kaikki roskat ja jätteet kuljetetaan niille varattuihin astioihin
 • että asuntoparvekkeet ja luhtikäytävät pidetään puhtaina roskista ja lumesta
 • ettei parvekkeiden ja ikkunoiden ulkopuolella säilytetä tavaroita
 • että autot pysäköidään vain niille varatuille paikoille


Avotulen teko, paloluukkujen avaaminen ja ikkunoiden auki jättäminen on edesvastuun uhalla kielletty. Polkupyörien, urheiluvälineiden, lastenvaunujen ym. tavaroiden säilyttäminen on sallittua vain
niille varatuissa tiloissa, pyörävajoissa ja asuntovarastoissa. Tavaroita ei saa hylätä em. varastoihin. Rakenteiden, laitteiden ja kalusteiden vahingoittamisesta on seurauksena korvausvelvollisuus.

Huoltotoimi

 • kiinteistönhoitajan nimi ja puhelinnumero ovat ilmoitustaululla ja löydät ne myös täältä
 • huoltoasioissa on ensisijaisesti otettava yhteyttä kiinteistönhoitajaan tai toimistoaikana MOASin toimistoon 

Muutto

 • Kaikissa muuttoon liittyvissä asioissa ota ajoissa yhteyttä MOASin toimistoon
 • avaimet luovutetaan aikaisintaan vuokrasopimuksen alkamispäivänä MOASin toimistolta, työajan ulkopuolella tullessasi on sinun etukäteen ilmoitettava toimistolle muuttoajankohtasi
 • MOASin asuntoon muuttaessasi täytä vikailmoitus huolellisesti ja palauta se MOASin toimistoon tai kiinteistönhoitajalle
 • Muuttaessasi pois on asunto ehdottomasti siivottava ja jätettävä hyvään kuntoon
 • Palauta asuntosi avaimet ensisijaisesti MOASin toimistolle, poismuuton osuessa työajan ulkopuolelle on avainten palauttamisesta sovittava erikseen toimiston kanssa